โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา

27/2 หมู่ 11 ถนนโรจะ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

แผนที่เดินทาง

Google map