บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานดังนี้

• ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมงาน / ร่วมแสดงงาน
• โปรดแต่งกายสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น ฯลฯ

Participation Policy
• Minors under the age of 12 will not be permitted into the exhibition hall.
• Please dress politely. Shorts and slippers will be refused entry into the exhibition halls.

Registration

Check Status

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
Develop by IGENCO Co., Ltd.
E-mail : i-regist@igenco.co.th